AKCİĞER KANSERİ  

 

Akciğer Kanseri Hakkında Genel Bilgi

        

Akciğer kanseri erken evrelerde bilimsel temellere dayalı kurallarla tedavi edildiğinde faydalı sonuçlar alınan bir hastalıktır. Hastalığın dört evresi vardır. İlk iki evrede kesin tedavi şekli ameliyattır. Üçüncü evrede ise tedavi özelliklidir; uygulanacak ileri tetkikler ve tedavilerden sonra ameliyat şansı olabilir. Dördüncü evrede ise ameliyat şansı kaybedilmiştir, uygun hastalarda kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanır. En uygun tedavi şekli erken evre hastalıkta ameliyattır. Halk arasında yaygın olduğu şekilde " akciğere bıçak vurulmaz " sözü günümüz modern tıbbında anlamsızdır ve bu inanışla kesin tedavi olabilecek birçok hasta boş yere tedavisiz kalmaktadır. Bu hastalığın tanı ve tedavisi, konusunda uzmanlaşmış göğüs hastalıkları uzmanları, göğüs cerrahları, medikal onkologlar ve radyasyon onkologlarınca yapılmaktadır ve bir ekip işidir. Hastalık durumunda bu konuda yeterli birikime sahip kurum ve kuruluşların (üniversiteler, ihtisas hastaneleri) yukarıda bahsedilen bölümlerine başvurmanız en doğru yol olacaktır. Unutmayalım ki sigara içmemek ve içenleri vazgeçirmek bu hastalıktan en iyi korunma yoludur ve korunmak bu hastalıkla baş etmekten daha kolaydır.

 

Akciğer Kanserinde Uygulanan Ameliyatlar: 

 

Akciğerler sağda 3, solda 2 lobdan oluşur. Kanserin yerleşimine ve solunum kapasitesine göre yapılan ameliyatlar farklılık gösterir. Eğer kanser;

 

- Bir akciğer lobunda sınırlı ise, lobektomi uygulanır ve bir lob alınır.

 

- İki lobu tutuyorsa; bilobektomi yapılır ve iki lob alınır.

 

- Tüm lobları tutuyorsa; pnömonektomi yapılır ve bir taraf akciğeri tamamen alınır.

 

- Wedge resection bir lobdan küçük bir parça almaktır.

 

- Segmentektomi ise lobun büyük kısmını almaktır.

 

- Eğer kanser göğüs duvarı ve karın zarı (diyafragma), kalp zarı (perikard) ve omurgalara yayılmışsa yukarıda belirtilen ameliyatlara ilave olarak bu bölgeler de çıkarılır. Bu işleme genişletilmiş akciğer rezeksiyonu denir. Deneyim gerektirir, ekip işidir ve kliniğimizde başarı ile yapılmaktadır.

 

Her kanser ameliyatında lenf bezlerine yayılımı değerlendirmek amacıyla lenf bezleri çıkarılır. Bu işleme mediastinal lenf bezi diseksiyonu adı verilir.

 

   İşlemler bittikten sonra, sıvıları ve havayı boşaltabilmek amacıyla göğüs kafesinize geçici olarak bir veya birden fazla tüp yerleştirilir. Ameliyat öncesi değerlendirmelerde, ameliyat sonrası kalan akciğerinizin size yetip yetmeyeceğini anlamak için solunum kapasitenize bakılır. Eğer testleriniz uygunsa; akciğerin bir veya iki lobunun veya bir tarafın tamamının alınması ameliyat sonrası hayatınızı etkilemez.

 

Ameliyat Sonrası Dönem 

 

Ameliyatta sonra yakından gözleneceğiniz yoğun bakım ünitesine aktarılacaksınız. Anesteziden ilk uyandığınızda halsiz, susamış ve üşüyor olabilirsiniz. Ameliyatta takılan solunum tüpü çıkarılmadıysa, konuşamayacaksınız. 

Göğsünüzden çıkan tüpler hava kan ve sıvının dışarı çıkmasını sağlar. Damar yoluna takılı hatlardan gerekli sıvı ve ilaçlarınız verilir. Monitörler kalp atışınızı ve kandaki oksijen miktarınızı kaydeder. Servisteki odanıza alınmadan önce yoğun bakım bölümünde bir  veya daha fazla gün geçirebilirsiniz. 

İyileşmeniz süresince daha konforlu olmanıza yardımcı olacak ilaçlar verilecektir. Yine bu sırada nefes almanızı ve hareket etmenizi kolaylaştırıcı ve arttırıcı egzersizler verilecektir. Ameliyat sonrası hastanede kalma süresi hastadan hastaya değişmekle beraber bir hafta ya da daha uzun sürebilir.